PLC Mitsubishi - Đại Học Tiền Giang

Trong những năm gần đây, bộ điều khiển lập trình PLC (Programmable logic controller) được sử dụng ngày càng rộng rãi trong công nghiệp, ...


Trong những năm gần đây, bộ điều khiển lập trình PLC (Programmable logic controller) được sử dụng ngày càng rộng rãi trong công nghiệp, PLC được xem là một giải pháp điều khiển lý tưởng cho tự động hoá các quá trình sản xuất. Hiện tại, PLC đạt được những ưu thế cơ bản trong ứng dụng điều khiển công nghiệp đáp ứng yêu cầu điều khiển và giám sát hệ thống sản xuất từ đơn giản đến phức tạp với độ tin cây cao, linh hoạt trong điều khiển tự động hoá. Trong những nhà máy sản xuất tự động hoá hiện nay, ở nhiều cấp độ khác nhau, phương thức điều khiển giám sát (SCADA- supervisory control and data acguisition) được áp dụng dể dàng với các phần tử điều khiển chấp hành gồm nhiều bộ PLC

Tài liệu này giúp khai thác sử dụng PLC Mitsubishi, qua đó giới thiệu các ngôn ngữ lập trình logic và các ứng dụng mở rộng nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về PLC Mitsubishi cho sinh viên để tiếp cận điều khiển tự động hoá trong các nhà máy sản xuất hiện đại, góp phần trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá của đất nước. Qua đó giúp cho sinh viên có những khái niệm cơ bản về điều khiển tự động hoá dùng PLC trong công nghiệp, trình bày một số lệnh cơ bản chủ yếu về tập lệnh của PLC Mitsubishi Electric, cách cài đặt, sử dụng các lệnh để tạo ra Chương trình điều khiển tham khảovà cách sử dụng phần mềm GX Developer và phần mềm mô phỏng FX-TRN-BEG-E. Ngoài ra, tài liệu còn giới thiệu nhiều bài tập đã được giải đáp và các bài tập mở rộng giúp cho sinh viên học sinh phát triển kỹ năng cần thiết trong việc lập trình PLC.

Mục lục

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PLC

1.1. Lịch sử phát triển
1.2. Đặc điểm của PLC 1.3. Cẩu trúc của bộ điều khiển lập trình PLC

1.3.1. Khối xử lý trung tâm
1.3.2. Bộ nguồn
1.3.3. Thiết bị lập trình
1.3.4. Bộ nhớ
1.3.5. Giao diện vào/ra

1.4. Vai trò của PLC

1.5. Phân loại PLC.

15 1. PLC loại FXO & FXOS
1.5.2. PLC loại FXON.
1.5.3. 3. PLC loại FX1S
1.5.4. PLC loại FX1N
15 5 PLC loại FX2N
1.5.6. PLC loại FX2NC

1.6. So sánh hệ thống điều khiển sử dụng Rơle và PLC

1.6.1. Tóm tắt nhược điểm của hệ thống điều khiển dùng Rơle
1.6.2. Ưu điểm của hệ điều khiển lập trình PLC
1.7. Qui trình thiết kế hệ thống điêu khiển dùng PLC
1.8. Các ứng dụng của hệ thống điều khiển PLC trong thực tế:

CHƯƠNG 2 TẬP LỆNH CƠ BẢN PLC MITSUBISHI

2.1. Khái niệm

2.1.1. Chương trình
2.1.2. Các thiết bị cơ bản dùng trong lập trình
2.1.3. Ngõ vào/ra (Input/Output)
2.1.4. Cách đọc logic của chương trình Ladder

2.2. Tập lệnh cơ bản của PLC Mitsubishi

2.2.1. LẹnhLoad
2.2.2. Load inverse
2.2.3. Lệnh Out
2.2.4. Lệnh And, And Inverse
2.2.5. Lệnh Or, Or Inverse
2.2.6. Lệnh logic Exclusive-Or (EX-OR)
2.2.7. Lệnh Or Block
2.2.8. Lệnh And Block:
2.2 9 Lệnh MPS, MRD, MPP
2.2.10. Lệnh Set va Reset
2.2.11. Lệnh tác động cạnh lên PLS và Lệnh tác động cạnh xuống PLF
2.2.12. Rơle thời gian và bộ đếm 20
2.2.13. Rơle phụ trợ (auxiliary relays)
2.2.14. Rơle trạng thái (State relays)
2.2.15. Lệnh END
2.2.16. Lệnh No-Operation .

2.3. Nhóm lệnh so sánh và dịch chuyển

2.3.1. LệnhCMP
2.3.2. Lẹnh ZCP
2.3.3 Lẹnh MOV
2.3.4. LẹnhBCD
2.3.5. Lênh BIN

2.4. Nhóm lệnh xử lý số học và logic

2.4.1. Lệnh ADD
2.4.2. Lệnh SUB
2.4.3. Lẹnh MUL
2.4.4. Lệnh DIV
2.4.5. LẹnhlNC
2.4.6. Lẹnh DEC  

2.5. Nhóm lệnh quay và dịch chuyển chuỗi bit

2.5.1. Lệnh RỎR  
2.5.2. LẹnhROL
2.5.3. Lẹnh RCR
2.5.4. Lẹnh RCL
2.5.5. Lẹnh SFTR
2.5.6 Lẹnh SFTL
2.5.7. Lệnh phát xung

2.6. Nhóm lệnh điều khiển lưu trình

2 6 1. Lệnh CJ  
2 6 2 Lệnh CALL
2 6 3. Lẹnh FOR, NEX

CHƯƠNG 3 PHÀN MỀM FX-TRN-BEG-E

3.1. Giới thiệu

3.2. Cài đặt phần mềm

3.3. Khởi động phần mềm lập trình mô phỏng FX-TRN-BEG-E

3.3.1. Đăng ký người sử dụng
3.3.2. Cấu hình của giao diện
3.3.3. Giao diện một chương trình FX-TRN-BEG-E:

3.4. Phương pháp lập trình FX-TRN-BEG-E:

3.4.1. Khái niệm lập trình tuần tự STL
3.4.2. Khởi động chương trình tuần tự:
3.4.3. Kết thúc chương trình tuần tự:
3.4.4. Lập bước giữa các trạng thái
3.4.5. Cấu trúc của một bước trong STL
3.4.6. Sử dụng phần mềm mô phỏng PLC:
3.4.7. Phương pháp lập trình
3.4.8. Xử lý trạng thái mạch
3.4.9. Xử ly trong FX-TRN-BEG-E    

CHƯƠNG 4 BÀI TẬP ỨNG DỤNG TRONG PLC FX-TRN-BEG-E

4.1. Bài tập: Điều khiển băng tải
4.2. Bài tập: Điều khiển đèn
4.3. Bài tập: Điều khiển đèn giao thông với hai đèn đon
4.4. Bài tập B4: Điều khiển băng tải
4.5. Bài tập: Điều khiển cửa
4.6. Bài tập: Điều khiển băng tải
4.7. Bài tập: Điều khiển khu vực phục vụ trong nhà hàng
4.8. Bài tập: Điều khiển đèn tia
4.9. Bài tập: Điều khiển đèn giao thông với ba đèn đơn
4.10. Bài tập: Điều khiển băng tải và robot cung cấp sản phẩm
4.11. Bài tập: Điều khiển khởi động và dừng băng tải
4.12. Bài tập: Điều khiển đèn giao thông với ba đèn đơn dùng nút nhấn
4.13. Bài tập: Điều khiển băng truyền rẽ nhánh
4.14. Bài tập: Điều khiển băng tải và robot
4.15. Bài tập: Điều khiển băng tải máy khoan và robot
4.16. Bài tập: Điều khiển băng tải và robot cung cấp sản phẩm
4.17. Bài tập: Điều khiển băng tải và robot cung cấp sản phẩm
4.18. Bài tập: Điều khiển cửa
4.19. Bài tập: Điều khiển các cơ cấu dừng
4.20. Bài tập: Điều khiển băng tải và pittông
4.21. Bài tập: Điều khiển băng tải, máy khoan và robot
4.22. Bài tập: Điều khiển băng tải, máy khoan và robot
4.23. Bài tập: Điều khiển băng tải và thang máy
4.24. Bài tập: Điều khiển hoạt động của cánh tay robot

CHƯƠNG 5 PHẦN MỀM GX DEVELOP

5.1. Giới thiệu:
5.2. Cài đặt phần mềm GX Developer Version 8
5.3. Giao diện của chuơng trình

CHƯƠNG 6 LỰA CHỌN, LẮP ĐẶT, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HT PLC

6.1. Xem xét sự khả thi 6.2. Trình tự thiết kế hệ thống PLC

6.2.1. Chọn PLC
6.2.2. Lọại và cờ PLC
6.2.3. Số luợng ngõ vào ra
6.2.4. Dung luợng bộ nhớ
6.2.5. Tập lệnh'CPU......

6.3. Tổ chức bố trí phần cứng hệ thống

6.3.1. Bố trí trong tủ điện
6.3.2. Kết nối dây
6.3.3. Lắp đặt

6.4. Chạy thử chuơng trình 6.5. Lập tài liệu cho hệ thống 6.6. Bảo trì hệ thống PLC

6.6.1. Lỗi do PLC
6.6.2. Lỗi từ phần cứng bên ngoài PLC
6.6.3. Trình tự lập trình báo lỗi
6.6.4. Mạch an toàn bằng phần cứng
6.6.5. Sửa lỗi

Download ebook

Tên

Bản quyền Mach3,1,Bản quyền Planet CNC,1,Cảnh báo SheetCAM,1,cắt hộp Sheetcam,1,Cắt ống SheetCAM,1,CNC Single Punch,1,CNCKAD,4,CNCKAD 12,2,CNCKAD 64 bit,2,CNCKAD Giá rẻ,1,CNCKAD v12,1,CNCKAD v16,2,Dịch vụ viết Post Processor,1,DVD Học PLC,1,FANUC LADDER,4,Fanuc Ladder III 2.1,1,Fanuc Ladder III 4.2,1,Fanuc Ladder III 4.6,1,Fanuc Ladder III 5.7,1,Fanuc Ladder III 6.9,1,FANUC Ladder III 7.5,1,FANUC Ladder III 8.0,1,FANUC Power Mate,1,FANUC Series,1,File Cắt CNC,1,Function Block FANUC Ladder,1,Function Block PMC,1,Giáo trình PLC,4,Hướng dẫn CNCKAD,8,Hướng dẫn Factory I/O,1,Hướng dẫn Factory IO,1,Hướng dẫn MITCalc,1,Hướng dẫn SheetCAM,3,Key Mach3,1,Key Planet CNC,1,Key USB CNC,1,khóa học Factory I/O,1,Khóa học Factory IO,1,License Mach3,1,License Planet CNC,1,Lỗi SheetCAM,1,Mach3 giá rẻ,1,Mach3 ProNest,1,Máy cắt xốp,1,Mật khẩu FANUC LADDER,3,Mẫu cắt CNC,1,MITCalc,1,Password PLC Delta,1,Phần mềm CAD,1,Phần mềm CAD CAM,5,Phần mềm CAM,3,Phần mềm cắt xốp,1,Phần mềm CNCKAD,8,Phần mềm devFoam,1,Phần mềm devFoam Pro,1,Phần mềm devFus Foam,1,Phần mềm FANUC,4,Phần mềm FoamWorks,1,Phần mềm Logitrace,1,Phần mềm MITCalc,1,Phần mềm Modbus,1,Phần mềm Modbus Master,1,Phần mềm Modbus PLC,1,Phần mềm Modbus Poll,1,Phần mềm Plate 'n' Sheet,1,Phần mềm PRONEST,2,Phần mềm ProNest 2012,1,Phần mềm ProNest 2015,2,Phần mềm Pronest 2017,2,Phần mềm SheetCAM,4,Planet CNC giá rẻ,1,PLC Delta,1,PLC Mitsubishi,2,PLC Password,1,PLC S7 300,1,Post Processor CNCKAD,1,Post Processor Mach3,1,Post Processor Mach3 ProNest,1,Post Processor ProNest,1,Post Processor SheetCAM,1,Pronest 2012,1,Pronest 2015,1,ProNest 2017,1,Pronest 64bit,1,Pronest 8,1,Pronest Windows 10,1,Recover Password Function Block,1,S7 200,2,SheetCAM 6,1,Sổ tay CNC,1,Sổ tay lập trình CNC,2,Subroutine Password,1,Sử dụng Factory I/O,1,Sử dụng Factory IO,1,Tài liệu CNC,14,Tài liệu Factory I/O,1,Tài liệu Factory IO,1,Tài liệu FANUC,1,Tài liệu PLC,6,Unlock FANUC,1,Vector Vách ngăn CNC,1,Video CNCKAD,1,Video học PLC,1,
ltr
item
PLC CNC Soft: PLC Mitsubishi - Đại Học Tiền Giang
PLC Mitsubishi - Đại Học Tiền Giang
https://3.bp.blogspot.com/-3th0Pa2nnoY/WL0AgKsR8cI/AAAAAAAAAJ0/fhSi2erlWEoMtcDMcVpyFMtZ1u3HSCBvgCLcB/s400/PLC_Mitsubishi-%2BDai%2Bhoc%2Btien%2Bgiang.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-3th0Pa2nnoY/WL0AgKsR8cI/AAAAAAAAAJ0/fhSi2erlWEoMtcDMcVpyFMtZ1u3HSCBvgCLcB/s72-c/PLC_Mitsubishi-%2BDai%2Bhoc%2Btien%2Bgiang.jpg
PLC CNC Soft
https://www.plccncsoft.com/2017/03/plc-mitsubishi-ai-hoc-tien-giang.html
https://www.plccncsoft.com/
https://www.plccncsoft.com/
https://www.plccncsoft.com/2017/03/plc-mitsubishi-ai-hoc-tien-giang.html
true
120503316166824737
UTF-8
Tải tất cả các bài viết Không tìm được bài viết nào Xem toàn bộ Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa Bởi Trang chủ Trang Bài viết Xem các bài viết Bài viết đề xuất Danh mục ARCHIVE Tìm kiếm Tất cả bài viết Không tìm thấy bài viết nào Về trang chủ Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Tháng một Tháng hai Tháng ba Tháng tư Tháng năm Tháng sáu Tháng bảy Tháng tám Tháng chín Tháng mười Tháng mười một Tháng mười hai Tháng một Tháng hai Tháng ba Tháng tư Tháng năm Tháng sáu tháng bảy Tháng tám Tháng chín Tháng mười Tháng mười một Tháng mười hai just now 1 minute ago $$1$$ phút trước 1 giờ trước $$1$$ giờ trước Yesterday $$1$$ ngày trước $$1$$ tuần trước trên 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi Nội dung Download đã được ẩn Vui lòng chia sẻ bài viết để mở liên kết Copy tất cả mã Chọn tất cả mã Tất cả mã để được copy vào bộ nhớ tạm Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
Tư vấn khách hàng vui lòng liên hệ
Điện thoại & Zalo : 0915 81 11 60